1. Apakah itu Notari Awam?

Notari Awam adalah orang yang dilantik oleh Peguam Negara menurut Akta Notari Awam, 1959. Biasanya, Notari Awam adalah Peguambela dan Peguamcara yang telah mempraktikkan guaman tidak kurang dari 15 tahun.

 1. Apakah tugas/tanggungjawab seorang Notari Awam?

Berdasarkan Akta Notari Awam, 1959 kuasa dan fungsi Notari Awam adalah sama seperti dengan Notari Awam di England di mana fungsi utama adalah mengesahkan dan membuktikan dokumen yang akan digunakan di luar negera (di luar Malaysia) kerana Notari Awam diiktiraf di peringkat antarabangsa. Secara ringkas, seorang Notari Awam boleh:

 • menjadi saksi diatas apa-apa pelaksanaan perjanjian/persuratan;
 • mengesahkan penyata/salinan yang diakui sah diatas apa-apa dokumen termasuk pasport, dokumen pengenalan, sijil kelahiran, sijil perkahwinan, transkrip akademik, penyata bank, bukti surat cara pembayaran vide bil utiliti;
 • mengesahkan dan menerima bukti dokumen termasuk pengeluaran Sijil Pengesahan;
 • mengendalikan apa-apa sumpah atau pengakuan diatas mana-mana afidavit atau perakuan berkanun untuk digunakan di mana-mana mahkamah atau tempat di luar Walau bagaimanapun, pengecualian yang penting kepada apa yang boleh dilakukan oleh Notari Awam adalah untuk menguruskan apa-apa sumpah dan pengakuan untuk kegunaan di mana-mana mahkamah di dalam Malaysia.
 1. Apakah perbezaan diantara Notari Awam dan Pesuruhjaya Sumpah di Malaysia?

Kuasa Notari Awam dan Pesuruhjaya Sumpah, sebagai contoh; apa yang boleh dilakukan oleh masing-masing adalah berdasarkan dari statut berbeza di Malaysia. Notari Awam memperoleh kuasa dari Akta Notari Awam, 1959 sementara Pesuruhjaya Sumpah diberi kuasa di bawah Suruhanjaya bagi Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 di bawah Akta Mahkamah Kehakiman, 1964.

Secara ringkas, seorang Notari Awam boleh mengesahkan/menyaksikan apa-apa dokumen untuk kegunaan luar negara (di luar Malaysia) dan mempunyai kuasa yang lebih luas seperti kuasa untuk menyaksikan pelaksanaan perjanjian dan memperakui salinan dokumen asal yang sah. Pengecualian yang menarik diatas dokumen yang digunakan di luar negara adalah bahawa Notari Awam boleh menyaksikan pelaksanaan borang-borang di bawah Kanun Tanah Negara 1965 yang merupakan dokumen yang digunakan di Malaysia.

Sebaliknya, Pesuruhjaya Sumpah dilarang daripada menjadi saksi mahupun mengesahkan salinan yang sah diatas apa-apa dokumen. Pesuruhjaya Sumpah boleh mengesahkan dokumen yang akan digunakan di Malaysia sahaja. Contoh-contoh jenis dokumen yang boleh disaksikan oleh Pesuruhjaya Sumpah adalah afidavit yang digunakan di mahkamah Malaysia, akuan berkanun di bawah Akta Akuan Berkanun, 1960, Borang A di bawah Sub seksyen 3 (1) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian), 1955, Kuasa Peguam di bawah Akta Surat Kuasa Wakil, 1949 dan Bukti Hutang (Borang 55 di bawah Kaedah 78-81 Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat, 1972).

 1. Bolehkah seorang Peguambela dan Peguamcara menyaksikan pelaksanaan seseorang dan mengesahkan salinan yang diakui sah?

Ya, Peguambela dan Peguamcara secara sah boleh menjadi saksi keatas pelaksanaan seseorang dan mengesahkan salinan yang diakui sah diatas mana-mana dokumen asal. Walau bagaimanapun, sama ada menjadi saksi sendiri dan memperakui salinan yang benar boleh diterima atau tidak, ia akan ditentukan oleh pihak berkuasa yang anda berurusan dengan. Dalam kebanyakan kes, Kementerian Luar Negeri, Malaysia dan kedutaan akan memerlukan Notari Awam untuk berbuat demikian bukan sebagai Peguambela dan Peguamcara.

 1. Bolehkah Notari Awam menggunakan tarikh yang telah berlalu (“backdate”) untuk pengesahan diatas apa-apa dokumen?

Tidak. Notari Awam tidak dibenarkan untuk menggunakan tarikh yang telah berlalu untuk apa-apa pengesahan dokumen. Notari Awam mesti mengikut  tarikh semasa dan ia mestilah tarikh yang sama seperti apabila seseorang itu menandatangani dokumen di hadapan Notari Awam.

 1. Bolehkah Notari Awam mengesahkan mana-mana dokumen yang telah ditandatangani tanpa kehadiran penandatangan?

Tidak. Orang itu mesti hadir secara peribadi dan menandatangani dokumen-dokumen di hadapan Notari Awam.

 1. Bolehkah Notari Awam pergi ke hospital atau pejabat / rumah saya untuk mengesahkan, menyaksikan dan atau menyokong mana-mana dokumen?

Semua penyokongan dokumen, persijilan atau pengesahan hendaklah dijalankan di alamat pejabat rasmi kami. Mana-mana tempat selain alamat pejabat rasmi kami adalah tertakluk kepada kelulusan atas dasar kes dan caj perjalanan atau perkhidmatan tambahan yang boleh dikenakan dengan sewajarnya.

 1. Adakah saya perlu hadir di pejabat anda untuk pengesahan dokumen?

Anda akan dikehendaki untuk menghadiri sendiri ketika dokumen-dokumen yang akan disahkan ditandatangani oleh anda sendiri dan Notari Awam perlu menyaksikan penandatanganan dokumen oleh penandatangan. Walau bagaimanapun, anda boleh menghantar orang lain sekiranya anda hanya memerlukan salinan diakui sah untuk pengesahan. Untuk mengesahkan salinan dokumen yang sebenar, semua dokumen asal mesti dikemukakan kepada Notari Awam untuk pengesahan. Walau apa pun, sama ada anda menghadiri secara peribadi atau menghantar orang lain bagi pihak anda, orang itu dikehendaki memberikan kad pengenalan / pasport mereka untuk rekod kami.

 1. Bolehkah dokumen disahkan secara elektronik?

Tidak, kerana ia agak mustahil untuk pengesahan dokumen secara digital. Di Malaysia, semua dokumen mestilah dalam bentuk fizikal (iaitu kertas) untuk disahkan. Kami akan melekatkan setem meterai merah, cap alamat dan notari kami diatas dokumen. Walau bagaimanapun, selepas itu, anda boleh “pdf” secara digital dan mengimbas dokumen yang disahkan.

 1. Bolehkah Notari Awam mengesahkan salinan yang sah diatas penyata bank digital dalam talian atau bil utiliti?

Ya, kami boleh mengesahkan salinan yang sama dengan syarat anda harus dan boleh mengakses penyata dan bil bank anda secara elektronik dengan menggunakan telefon bimbit anda atau komputer kami agar kami boleh mengesahkan bahawa salinan bercetak sepadan dengan salinan digital asal.

 1. Bolehkah Notari Awam mengeluarkan “Apostille Certificate”?

Tidak, kami tidak boleh. Ini kerana Malaysia bukan penandatangan kepada “Apostille Convention” atau “Apostille Treaty”. Oleh itu, Notari Awam di Malaysia tidak boleh mengeluarkan apa-apa “Apostille Certificate”.

 1. Bolehkah Notari Awam menyarankan/memberi pendapat mengenai keperluan Kementerian Luar Negeri, Malaysia, kedutaan, universiti asing dan pihak berkuasa yang berkaitan?

Tidak, kami tak boleh. Sebaliknya, kami menasihatkan anda untuk memastikan sendiri apakah keperluan dengan Kementerian Luar Negeri, Malaysia, kedutaan, universiti asing dan pihak berkuasa yang berkaitan.

 1. Saya telah menandatangani dokumen yang perlu disaksikan. Bolehkah dokumen saya masih disahkan?

Dokumen anda masih boleh disahkan tetapi anda perlu menandatanganinya semula di hadapan Notari Awam. Untuk mengelakkan kekeliruan, anda boleh mencetak semula dokumen itu supaya ia akan ditandatangani dan disaksikan pada masa yang sama.

 

 1. Adakah dokumen saya perlu dalam Bahasa Inggeris atau ia boleh dalam bahasa lain?

Penulisan bahasa diatas dokumen anda adalah diperlukan ditulis berdasarkan dengan perbezaan dari sesebuah negara. Sekiranya Notari Awam dikehendaki mengesahkan bahawa anda telah memahami kandungan sesuatu dokumen tertentu, dokumen itu perlu untuk diterjemahkan secara rasmi ke dalam bahasa Inggeris yang melalui penterjemah mahkamah.

 

 1. Jika dua (2) atau lebih orang menandatangani satu (1) akuan / dokumen, adakah harus ditandatangani pada masa yang sama?

Secara umumnya, semua orang yang menandatangani perisytiharan / dokumen mesti hadir di hadapan Notari Awam dan menandatangani akuan / dokumen pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, jika terdapat pemisahan ruang bagi saksi untuk dicap, maka penanda boleh menandatangani diatas tarikh yang berlainan. Oleh itu, ruang saksi akan mengandungi tarikh yang berbeza bergantung kepada apabila orang itu menandatangani di hadapan Notari Awam.

 1. Bolehkah saya mencetak dokumen saya dari e-mel atau melalui akses “pendrive” saya di pejabat anda?

Ya, anda boleh mencetak dokumen anda di pejabat kami. Caj pencetakan ialah Ringgit Malaysia Satu (RM1.00) bagi setiap halaman untuk warna hitam dan putih dan Ringgit Malaysia Lima (RM5.00) bagi setiap halaman berwarna.

 1. Apakah yuran / caj bagi Notari Awam?
No. Caj bayaran Butiran
(a)

(b)

RM75

RM75

Penandatangan dokumen

Penandatangan sebagai Saksi pelaksanaan anda

(c) RM75 Penandatangan sebagai Salinan yang Diakui Sah
(d) RM200 Sijil Pengesahan
(e) RM150 Sijil Notarial untuk 2 halaman (RM50 setiap halaman dari halaman ketiga dan seterusnya)

Yuran notari kami adalah tetap.

 1. Apa yang perlu saya bawa apabila saya berjumpa dengan Notari Awam?

Selain dari dokumen yang anda perlukan untuk Notari Awam untuk pengesahan dan dokumen asal untuk mengesahkan salinan yang benar, sila bawa dokumen identiti asal anda seperti pasport atau kad pengenalan.

 1. Adakah saya perlu membuat temujanji?

Adalah lebih baik untuk anda membuat temujanji dengan Notari Awam atau Pesuruhjaya Sumpah. Ini kerana Notari Awam dan Pesuruhjaya Sumpah kami juga merupakan Peguambela dan Pguamcara. Oleh itu, dia mungkin keluar untuk penampilan di mahkamah dan mesyuarat. Anda boleh menghubungi kami di +60362053620 / +60328560252 atau e-mel kepada kami di askdonny@dwc.com.my / kathy@dwc.com.my.

 

 1. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk dokumen saya disahkan oleh Notari Awam?

Bergantung kepada jenis dan sifat dokumen, biasanya ia mengambil masa kira-kira sepuluh (10) minit.